Kaupunkisuunnistus

Osallistu voimisteluaiheiseen kaupunkisuunnistukseen.

Kokoa tiimisi ja lähde seikkailemaan! Osallistujien kesken arvotaan lippuja sunnuntain Tunne Liike -Päätösjuhlaan.

Suo­mi Gym­na­est­ra­das­sa pää­set osal­lis­tu­maan kau­pun­ki­suun­nis­tuk­seen, jos­sa pää­set vas­taa­maan voi­mis­te­lu­ai­hei­siin ky­sy­myk­siin. Reit­ti kier­tää ta­pah­tu­ma-alu­eem­me, jon­ka ai­ka­na myös Tur­ku tu­lee tu­tuk­si.

Kau­pun­ki­suun­nis­tus al­kaa toi­min­ta­puis­tos­ta ta­pah­tu­ma­to­rin vie­res­tä ja jat­kuu Tuo­mi­o­kirk­ko­to­ril­ta Vähä­to­ril­le ja Kris­tii­nan­ka­dun kaut­ta kau­pun­gin­te­at­te­ril­le. Suun­nis­tus päät­tyy Juis­si-hal­liin.

  1. Toi­min­ta­puis­to
  2. Tuo­mi­o­kirk­ko­tori
  3. Vähä­tori
  4. Kris­tii­nan­ka­dun lava
  5. Juis­si-hal­li

Suun­nis­tus to­teu­te­taan Ari­lyn -so­vel­luk­sen avul­la, jo­ten la­taa so­vel­lus pu­he­li­mee­si so­vel­lus­kaup­pa­si kaut­ta en­nen suun­nis­tuk­seen läh­töä. Suun­nis­tuk­sen pis­teis­sä ky­sy­myk­set ava­taan Ari­lyn -so­vel­luk­sel­la.

Ta­pah­tu­ma­opasSuo­mi Gym­na­est­ra­da 20185.4.2018