Kiitos!

KIITOS VAPAAEHTOISILLE JA VOIMISTELIJOILLE!

Kii­tos pa­nok­ses­tan­ne, hy­myis­tän­ne ja iloi­ses­ta asen­tees­tan­ne. Te teet­te ta­pah­tu­mas­ta niin hie­non, kuin se on!

KIITOS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE!

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö

Tu­run Kau­pun­ki

Yh­teis­työ­kump­pa­nim­me

Ta­pah­tu­ma­opasSuo­mi Gym­na­est­ra­da 20185.4.2018