Voimistelupäivät

Kupittaan palloiluhalli

Kupittaan palloiluhallissa kilpaillaan akrobatiavoimistelussa, miesten telinevoimistelussa, naisten telinevoimistelussa sekä TeamGymissä.

Suo­ri­tus­jär­jes­tyk­set löy­dät tääl­tä.

Akrobatiavoimistelu (AKRO)

Tors­tai 7.6. Sta­ra, 1. luok­ka ja 2. luok­ka

Per­jan­tai 8.6. Ak­ro­puu luo­kat 1 – 3 (ulko­la­vat)

Lau­an­tai 9.6.3. luok­ka ja 4. luok­ka

Miesten telinevoimistelu (MTV)

Tors­tai 7.6Sta­ra
Per­jan­tai 8.6. 3. luok­ka, 4. luok­ka kil­pa, 4. luok­ka eliit­ti, 5. luok­ka nuo­rem­mat ja van­hem­mat 6. luok­ka, jouk­kue ja ikä­mies­sar­ja
Lau­an­tai 9.6. 2. luok­ka
Sun­nun­tai 10.6. 1. luok­ka

Naisten telinevoimistelu (NTV)

Tors­tai 7.6. Sta­ra, kil­pa­lin­ja B van­hem­mat, maa­jouk­ku­e­lin­ja 5. luok­ka, kat­sas­tus ja ti­mant­ti­tes­ti
Per­jan­tai 8.6. kil­pa­lin­ja B nuo­rem­mat, C van­hem­mat, E nuo­rem­mat ja van­hem­mat, F nuo­rem­mat ja van­hem­mat, G nuo­rem­mat ja van­hem­mat, ai­kui­set ja ti­mant­ti­tes­ti
Lau­an­tai 9.6. kil­pa­lin­ja C nuo­rem­mat, D nuo­rem­mat, D van­hem­mat, maa­jouk­ku­e­lin­ja 2. luok­ka, 3. luok­ka ja 4. luok­ka
Sun­nun­tai 10.6. kil­pa­lin­ja E jouk­kue, F jouk­kue ja G jouk­kue

TeamGym (TG)

Tors­tai 7.6. 3. luok­ka
Per­jan­tai 8.6. 4. luok­ka, 5. luok­ka, 6. luok­ka, kil­pa­har­ras­te ja Mas­ters
Lau­an­tai 9.6. Sta­ra, 1. luok­ka, 2. luok­ka

Li­sää tie­toa Voi­mis­te­lu­päi­vis­tä tääl­tä

Kil­pai­lu­jen tu­lok­sia voi seu­ra­ta Kisa­pal­ve­lus­ta. 

Ta­pah­tu­ma­opasSuo­mi Gym­na­est­ra­da 20185.4.2018