Voimistelupäivät

Kupittaan urheiluhalli ja Samppalinnan koulun sali

Kupittaan urheiluhallissa kilpaillaan joukkuevoimistelussa, kilpa-aerobicissa, rytmisessä voimistelussa sekä trampoliinivoimistelussa. Samppalinnan koulun salissa kilpaillaan torstaina rytmisen voimistelun 2. luokka ja sunnuntaina Stara.

Suo­ri­tus­jär­jes­tyk­set löy­dät tääl­tä

Per­jan­tai 8.6. 8 – 10 vuo­ti­ai­den kil­pai­lu ja 10 – 12 vuo­ti­ai­den mes­ta­ruus­kil­pai­lu (ka­te­go­ri­at 5 – 10)
Lau­an­tai 9.6. 10 – 12 vuo­ti­ai­den mes­ta­ruus­kil­pai­lu (ka­te­go­ri­at 1 – 4)
Sun­nun­tai 10.6. Sta­ra

Kilpa-aerobic (KA)

Lau­an­tai 9.6ND 9 – 11 vuo­ti­ai­den mes­ta­ruus­kil­pai­lu
Sun­nun­tai 10.6. Sta­ra

Rytminen voimistelu (RV)

Tors­tai 7.6. yk­si­löt 4. luok­ka ja 2. luok­ka
Per­jan­tai 8.6. yk­si­löt 5. luok­ka ja 1. luok­ka
Lau­an­tai 9.6. yk­si­löt 3. luok­ka
Sun­nun­tai 10.6. yk­si­löt 6. luok­ka, jouk­ku­eet, Sta­ra

Trampoliinivoimistelu (TRA)

Per­jan­tai 8.6. yk­si­lö­kil­pai­lu 1 – 3 luo­kat, synk­ro­kil­pai­lut 1 – 2 luo­kat, Mas­ters ju­ni­or, Mas­ters se­ni­or, len­to­aika ty­töt, po­jat ja ai­kui­set, WAGC kat­sas­tus, ikä­luok­ka­mes­ta­ruus sekä DMT ja Sta­ra

Li­sää tie­toa Voi­mis­te­lu­päi­vis­tä tääl­tä

Voi­mis­te­lu­päi­vien tu­lok­sia voi seu­ra­ta Kisa­pal­ve­lus­ta.

Ta­pah­tu­ma­opasSuo­mi Gym­na­est­ra­da 20185.4.2018