Infopisteet

Tapahtumatorin infopiste

Auki­olo­ajat

Tors­tai 7.6. klo 12 – 20
Per­jan­tai 8.6 klo 9 – 20
Lau­an­tai 9.6. klo 9 – 20
Sun­nun­tai 10.6. klo 9 – 16

Tuomiokirkkotorin infopiste 

Auki­olo­ajat

Tors­tai 7.6. klo 16 – 21
Per­jan­tai 8.6 klo 9 – 20
Lau­an­tai 9.6. klo 9 – 20

Löytötavarat

Löy­tö­ta­va­roi­ta voi tie­dus­tel­la ta­pah­tu­man ai­ka­na ta­pah­tu­ma­to­rin info­pis­tees­tä.

Varo varasta

Älä jätä ta­va­roi­ta­si var­ti­oi­mat­ta. Jos jou­dut var­kau­den uh­rik­si, ota yh­teys po­lii­siin ri­kos­il­moi­tus­ta var­ten.

Ta­pah­tu­ma­opasSuo­mi Gym­na­est­ra­da 20185.4.2018