Valtakunnallinen olosuhdefoorumi

Tapahtuman yhteydessä järjestetään valtakunnallinen olosuhdefoorumi

Etukäteen ilmoittautuneille 


Jär­jes­tä­ji­nä Olym­pi­a­ko­mi­tea, Voi­mis­te­lu­liit­to ja Tu­run kau­pun­ki 

Aika: Per­jan­tai 8.6. klo 9-15 
Paik­ka: Vie­rai­lu­kes­kus JOKI, cave-te­at­te­ri

Mis­sä lii­ku­taan ja ur­heil­laan? Kuka ra­ken­taa, mil­lä ra­hal­la? Mil­lä peri­aat­teel­la jul­kis­ta tu­kea ja­e­taan?
Mi­ten sote vai­kut­taa?

Ky­sy­myk­siä tar­kas­tel­laan se­mi­naa­ris­sa ensi­si­jai­ses­ti or­ga­ni­soi­dun lii­kun­nan ja
ur­hei­lun näkö­kul­mas­ta. Päi­väs­sä mu­ka­na han­ke­tori, OKM:n ky­se­ly­tun­ti sekä pa­nee­lit, jois­sa et­si­tään
vas­tauk­sia foo­ru­min kes­kei­siin ky­sy­myk­siin.

Ta­pah­tu­ma­opasSuo­mi Gym­na­est­ra­da 20185.4.2018