Arilyn -sovellus

Ari­ly­nin avul­la pää­sem­me ja­ka­maan teil­le tie­toa vaik­ka­pa voi­mis­te­lu­la­jien ar­vos­te­lus­ta tai ta­pah­tu­ma-alu­een toi­min­nois­ta. Kun olet ryh­ty­nyt käyt­tä­mään Ari­ly­niä, voit myös osal­lis­tua kau­pun­ki­suun­nis­tuk­seen, jon­ka an­si­os­ta tu­tus­tut koko ta­pah­tu­ma-alu­ee­seen ja Tu­run kes­kus­taan hel­pol­la ja haus­kal­la ta­val­la. Ku­pit­taan Ur­hei­lu­hal­lin aula­ti­las­sa pää­set ot­ta­maan fani­ku­van Mi­net­tien sekä OVO Te­a­min kans­sa!

1. La­taa il­mai­nen app­li­kaa­tio Goog­le Play Sto­res­ta tai AppS­to­res­ta
2. Avaa app­li­kaa­tio pu­he­li­mel­la­si.
3. Anna pu­he­li­me­si skan­na­ta kuva, jos­sa on Ari­lyn-si­säl­töä.

Ta­pah­tu­ma­opasSuo­mi Gym­na­est­ra­da 20185.4.2018