Tietoa ja testausta- alue

Per­jan­tai- lau­an­tai 8.-9.6. Ku­pit­taan pa­vil­jon­gin edus­ta

Ku­pit­taan pa­vil­jon­gin edus­tal­le ra­ken­tuu per­jan­tain ja lau­an­tain ajak­si Tie­toa ja tes­taus­ta -alue, jos­sa on saa­ta­vil­la tie­toa lii­kun­nas­ta, lii­kun­nan ter­veys­vai­ku­tuk­sis­ta sekä pää­set tes­taa­maan ter­veyt­tä­si ja kun­to­a­si. Mu­ka­na ovat Aivo­liit­to ry, Lou­nais-Suo­men Lii­kun­ta ja Ur­hei­lu, Paa­vo Nur­mi -kes­kus, Suo­men Sy­dän­liit­to ry ja Var­si­nais-Suo­men Sy­dän­pii­ri ry, Syö­mis­häi­ri­ö­liit­to – SYLI ry, Tu­run TULE-tie­to­kes­kus.

Il­mai­sek­si pää­set mit­taa­maan muun mu­as­sa ve­ren­pai­nee­si ja tes­taa­maan tasa­pai­no­si. Pien­tä mak­sua vas­taan tar­jol­la on koko­nais­ko­les­te­ro­li­mit­taus­ta (5e) ja In­bo­dy-mit­tauk­sia (10e). Kat­so tar­kem­pi si­säl­tö tääl­tä.

Auki­olo­ajat:
Per­jan­tai 8.6. klo 9 – 18
Lau­an­tai 9.6. klo 9 – 18

Ta­pah­tu­ma­opasSuo­mi Gym­na­est­ra­da 20185.4.2018