Toimintapuisto

Ku­pit­taan­puis­toon ra­ken­tuu ta­pah­tu­man ajak­si mak­su­ton lii­kun­nal­li­nen toi­min­ta­puis­to. Toi­min­ta­puis­tos­sa pää­set tu­tus­tu­maan yli 20:een eri ur­hei­lu­la­jiin.

Toi­min­ta­puis­tos­ta löy­tyy te­ke­mis­tä ihan jo­kai­sel­le. Voit tul­la tes­taa­maan haus­ko­ja har­ras­tuk­sia la­jien asi­an­tun­ti­joi­den avus­ta­ma­na. Tääl­lä vie­räh­tää aika no­pe­as­ti vaik­ka­pa en­nen omia har­joi­tuk­sia tai esiin­ty­mi­siä!

Pää­set ko­kei­le­maan kup­la­fu­tis­ta, kori­pal­loa, pesä­pal­loa, käsi­pal­loa, rin­get­teä, jal­ka­pal­loa, jää­kiek­koa, sali­ban­dyä, be­ach vol­ley­tä, gol­fia, tram­po­lii­ne­ja, cheer­le­a­din­gia, kei­lai­lua, rat­sas­tus­ta (kep­pi­he­vo­sia ja vi­kel­lys­tä), Rope skip­pin­giä, kamp­pai­lu­la­je­ja (ta­ek­won­doa, ka­ra­tea, thai­bo­xin­gia), ca­po­ei­raa ja par­kou­ria. Pää­set myös tu­tus­tu­maan uin­tiin, vesi­pal­loon, pesä­pal­loon, kou­lu­lii­kun­taan sekä lau­an­tai­na  yleis­ur­hei­luun. Toi­min­ta­puis­ton lii­kun­ta­pis­teet ovat mak­sut­to­mia ja ne ovat avoin­na tors­tais­ta sun­nun­tai­hin kai­kil­le ta­pah­tu­man osal­lis­tu­jil­le ja kau­pun­ki­lai­sil­le (kat­so tääl­tä la­jien tar­kem­mat aika­tau­lut). Ter­ve­tul­lei­ta ovat ihan kaik­ki lap­ses­ta ai­kui­seen!

Toi­min­ta­puis­to ra­ken­tuu Ku­pit­taan­puis­toon ta­pah­tu­ma­to­rin ku­pee­seen. Osan la­jeis­ta (jää­kiek­ko, pesä­pal­lo, kup­la­fu­tik­set) löy­dät nur­mi­ken­täl­tä nu­me­ro 10, uin­nin ja vesi­pal­lon Ku­pit­taan maa­uima­las­ta sekä sali­ban­dyn Ku­pit­taan ur­hei­lu­hal­lin edus­tal­ta ja kei­lai­lun Ur­hei­lu­hal­lil­la si­jait­se­vas­ta Ku­pit­taan Kei­la­hal­lis­ta. Kat­so tar­kem­mat pai­kat toi­min­ta­puis­ton kar­tas­ta.

Muis­tat­han nou­dat­taa toi­min­ta­puis­tos­sa saa­mi­a­si oh­jeis­tuk­sia ja huo­mi­oi­da tur­val­li­suu­teen liit­ty­vät asi­at. Toi­min­ta­puis­tos­sa lii­kut omal­la vas­tuul­la­si.

Auki­olo­ajat:

Tors­tai 7.6. klo 12 – 18
Per­jan­tai 8.6. klo 9 – 18
Lau­an­tai 9.6. klo 9 – 18
Sun­nun­tai 10.6. klo 9 – 13

Kat­so laji­koh­tai­set tar­ken­nuk­set auki­olo­ai­koi­hin tääl­tä!

SONY DSC

Ta­pah­tu­ma­opasSuo­mi Gym­na­est­ra­da 20185.4.2018