Näytökset

Teatterinäytös: ”Mikään ei mun hulluuttani muuta”

Aika: per­jan­tai 8.6.  klo 17:00 & 19:30
Paik­ka: Tu­run kau­pun­gin­te­at­te­ri

Moni­puo­li­ses­ti voi­mis­te­lun ja tans­sin oh­jel­mis­ta koos­tu­va näy­tös. Oh­jel­mat ovat ko­kei­le­via, kau­nii­ta, herk­kiä, voi­mak­kai­ta. Ko­ko­nai­suus joka ihas­tut­taa kat­so­jaa.

Hallinäytös: ”Rock, rauha, rakkaus”

Aika: lau­an­tai 9.6. klo 19:00
Paik­ka: Mar­li Aree­na -jää­hal­li

Sport­ti­sis­ta, vauh­dik­kais­ta, raik­kais­ta ja kos­ket­ta­vis­ta eri la­jien oh­jel­mis­ta koos­tu­va näy­tös, jos­sa nä­kyy koko voi­mis­te­lu­la­jien kir­jo. Tai­toa ja lii­kun­nan rie­mua, moni­puo­li­sia voi­mis­te­lun ja tans­sin esi­tyk­siä.

Lasten ohjelmien näytös: ”Ihme ja kumma”

Aika ja paik­ka: lau­an­tai 9.6. klo 12:30 ta­pah­tu­ma­to­rin lava ja klo 18:00 Tuo­mi­o­kirk­ko­to­rin lava

Val­loit­ta­vis­ta las­ten oh­jel­mis­ta ja lap­sil­le so­pi­vis­ta tee­mois­ta koos­tu­va mak­su­ton näy­tös.

”Tunne Liike” -päätösjuhla

Aika: sun­nun­tai 10.6. klo 13:30
Paik­ka: Ve­ri­tas Sta­di­on

Ta­pah­tu­man pää­tös­juh­las­sa näh­dään eri-ikäis­ten voi­mis­te­li­joi­den kent­tä­oh­jel­mia.

Ta­pah­tu­ma­opasSuo­mi Gym­na­est­ra­da 20185.4.2018